Vom Guten das Beste
Zwiebeln

 

Sellerie

 


Polityka jakości

Wszelkie działania pracowników firmy Hans-Peter Luhn GmbH skupiają się na zapewnieniu wysokiej jakości dostaw i usług. Doradztwo dla gospodarstw rolnych prowadzących uprawy kontrolowane, jak również sprzedaż świeżych i przetworzonych produktów warzywnych z upraw kontrolowanych przeznaczonych dla przemysłu dietetycznego wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością.

Ponieważ jakość usług firmy Hans-Peter Luhn GmbH w znacznej mierze zależy od jakości produktów wytworzonych przez dostawców, firma Hans-Peter Luhn GmbH współpracuje wyłącznie z dostawcami, którzy rozumieją oczekiwania ze strony firmy i chcą w sposób partnerski uczestniczyć w realizacji jej celów. Po to, by zagwarantować jakość produktów, firma Hans-Peter Luhn GmbH dodatkowo poddaje się zewnętrznej kontroli jakości.

O jakości usług firmy Hans-Peter Luhn GmbH decydują oczekiwania klientów z branży przemysłu spożywczego, określone przeznaczenie produktów, jak również odpowiednie przepisy prawne, dyrektywy i rozporządzenia. Klientom gwarantujemy nie tylko terminowe dostawy i pewność dotrzymania warunków umowy, lecz oprócz wszelkich wymagań dotyczących dyspozycyjności i sposobu realizacji warunków umowy także dużą elastyczność.


Naszym celem jest osiąganie jakości wszelkich usług firmy Hans-Peter Luhn GmbH

  • z poszanowaniem dla środowiska i zasobów naturalnych
  • przy zastosowaniu metod produkcyjnych szanujących środowisko
  • z poszanowaniem dla przepisów prawnych dotyczących przemysłu spożywczego
  • poprzez utrzymywanie wysokiego i równomiernego standardu jakościowego
  • dzięki kalkulacji skupionej na zyskach
  • dzięki intensywnej, ścisłej współpracy z klientami i dostawcami